Dijkmans Draulans advocaten logo

Bemiddeling

Mr. Irene Dijkmans heeft, naast haar werkzaamheden als advocaat,  sedert 2008 een zelfstandige bemiddelingspraktijk. Zij is erkend bemiddelaar in familiale zaken.

Visie

Ik geloof niet in de oplossing van diepmenselijke problemen, zoals familiale conflicten dikwijls zijn,  via een strikt juridische weg.

Ik leerde van mijn mentor en vriendin Mevrouw Diana Evers, pionier inzake bemiddeling in België dat diep onder de verschillen, de tegenstellingen en de conflicten tussen mensen, een verbondenheid en eenheid ligt met alles en iedereen. Deze verbondenheid  kunnen we herontdekken als wij opnieuw naar de ander leren kijken met ogen van liefde en mededogen.

Wat wij echt verlangen in onze verschillen met anderen is gehoord en gezien worden, geaccepteerd worden, erkend en graag gezien worden in wie we zijn.

Bemiddeling als methode van preventie en oplossing van conflicten sluit aan  bij het diepe verlangen van mensen om in gemeenschap en in samenwerking te blijven, ondanks hun verschillen. Dit sluit aan op wat we als cultuur rond relaties aan het ervaren en aan het leren zijn. Een crisis in relaties getuigt vaak van een dieper zoeken naar wat ons echt als mensen kan verbinden met elkaar en met de wereld, waar wij wezenlijk een deel van uit maken.

Waarom kiezen voor bemiddelen?

Bemiddeling is de goedkoopste, stabielste en kortste weg naar afspraken waarbij met ieders behoefte  rekening gehouden wordt ook met de jouwe

Je neemt zelf je eigen leven in handen

De bemiddelaar waakt erover dat ieders wensen en behoeften op een gelijke basis aan bod komen

Bij de advocaat bemiddelaar kan je terecht met al je juridische vragen, die je toelaten, in de mate dat je hier nood aan hebt, geïnformeerd de juiste keuzes te maken maar er is ook aandacht voor ieders belangen en behoeftes.

Kostprijs

De kostprijs bedraagt € 110 per uur voor bemiddeling (€ 55 per persoon per uur). Het maken van juridische documenten en afsprakennota’s gebeurt ook aan € 55 per uur.
Voor een gerechtelijke bemiddeling wordt een kost van € 60 (€ 30 per persoon) aangerekend voor de extra administratieve formaliteiten.

Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen, wordt een kost van € 55 per persoon aangerekend