Dijkmans Draulans advocaten logo

Het kantoor

Advocatenkantoor Dijkmans-Draulans is een kantoor gespecialiseerd in familierecht enerzijds en ondernemingsrecht anderzijds. We richten ons zowel tot particulieren als tot KMO’s.

Het kantoor legt de klemtoon op een doeltreffende, persoonlijke en conflict-oplossende dienstverlening. De opbouw van een duurzame en wederzijdse vertrouwensrelatie tussen cliënt en advocaat staat hierbij centraal.

We kiezen bewust voor een gepersonaliseerde aanpak dewelke niet enkel uw zaak ten goede komt, maar ook de nodige transparantie met zich meebrengt.

Daarenboven tracht het kantoor door zijn specifieke samenstelling begrippen zoals ervaring, flexibiliteit en enthousiasme voor uw zaak te combineren.

Via deze visie op recht en maatschappij hebben we daarom een eigen profiel ontwikkeld binnen de balie van Turnhout en maken we, door de zorg voor ons cliënteel en de kwalitatieve dienstverlening, onze visie dagelijks waar.