Dijkmans Draulans advocaten logo

Tarieven

De tarieven en erelonen worden steeds uitgebreid toegelicht bij een eerste consultatie.

Het ereloon wordt onder meer berekend op basis van de complexiteit en de gevraagde deskundigheid, alsook op basis van de waarde en de urgentie van de zaak. Afhankelijk van deze elementen schommelt het uurtarief tussen € 100 en € 150.
Voor organisaties en bedrijven kan een afspraak worden gemaakt over een forfaitair bedrag of abonnement.

Naast het ereloon worden een aantal kosten aangerekend aan de cliënt zoals de gerechtskosten (bijvoorbeeld rolrechten en afschriften van vonnissen) en kleine kantoorkosten (bijvoorbeeld verplaatsingskosten, parkeerkosten en verzendingskosten)
Een eerste geheel vrijblijvende consultatie waarbij uw zaak vanuit verschillende invalshoeken onder de loep wordt genomen, kost € 75.