Dijkmans Draulans advocaten logo

Wie is wie

Irene Dijkmans

Irene Dijkmans

Mr. Dijkmans studeerde in 1980 met onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de K.U.Leuven. Zij behaalde een licentie notariaat en voltooide een gespecialiseerde postuniversitaire opleiding ‘Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening’. Daarna liep zij gelijktijdig stage aan de balie en in het notariaat. Zij is geaccrediteerd als advocaat-bemiddelaar in familiezaken en sedert het academiejaar 2005-2006 docent in de opleiding ‘Bemiddeling’ aan het Mediation Instituut Vlaanderen (“Mediv”).

Zij is plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Arendonk. Gezien haar gespecialiseerde opleidingen en met de knowhow die zij verwierf, legt zij zich vooral toe op het familierecht in ruime zin en beoefent zij verschillende onderdelen van het algemene burgerlijke recht (onroerend goed, contractenrecht, aanneming) en het stedenbouw- en ruimtelijke-ordeningsrecht.

Senne Draulans

Senne Draulans

Mr. Draulans studeerde in 2009 af aan de K.U.Leuven als master in de rechten met de specialisatie handels- en economisch recht.

Als advocaat bij de balie van Leuven en Turnhout legde hij zich sinds 2009 vooral toe op het ondernemingsrecht in de ruime zin (aanneming, contracten, vennootschappen, bouwgeschillen, gerechtelijke reorganisaties en faillissementen) waarbij ook het aansprakelijkheidsrecht vaak aan bod kwam.

Sinds 2015 is hij houder van het getuigschrift “Cassatieprocedure in Strafzaken” en is hij eveneens lid van de Commissie van Toezicht bij de gevangenis van Merksplas.