Dijkmans Draulans advocaten logo

Irene

Irene Dijkmans

Mr. Dijkmans studeerde in 1980 met onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de KULeuven. Zij behaalde een licentie notariaat en voltooide een gespecialiseerde postuniversitaire opleiding ‘Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening’. Daarna liep zij gelijktijdig stage aan de balie en in het notariaat. Zij is geaccrediteerd als advocaat-bemiddelaar in familiezaken en sedert het academiejaar 2005-2006 docent in de opleiding ‘Bemiddeling’ aan het Mediation Instituut Vlaanderen (“Mediv”).

Zij is plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Arendonk. Gezien haar gespecialiseerde opleidingen en met de knowhow die zij verwierf, legt zij zich vooral toe op het familierecht in ruime zin en beoefent zij verschillende onderdelen van het algemene burgerlijke recht (onroerend goed, contractenrecht, aanneming) en het stedenbouw- en ruimtelijke-ordeningsrecht.

Senne

Senne Draulans

Mr. Draulans studeerde in 2009 af aan de KULeuven als master in de rechten met de specialisatie handels- en economisch recht.

Als advocaat bij de balie van Leuven en Turnhout legde hij zich sinds 2009 vooral toe op het ondernemingsrecht in de ruime zin (aanneming, contracten, vennootschappen, bouwgeschillen, gerechtelijke reorganisaties en faillissementen) waarbij ook het aansprakelijkheidsrecht vaak aan bod kwam.

Sinds 2015 is hij houder van het getuigschrift “Cassatieprocedure in Strafzaken” en is hij eveneens lid van de Commissie van Toezicht bij de gevangenis van Merksplas.

 

 

 

Ward Van Uytsel

Mr. Van Uytsel behaalde in 2008 het diploma licentiaat in de rechten (met onderscheiding) aan de KULeuven en behaalde tevens het diploma ‘Comparative law’ aan de University of Turku (Finland). Hij verbond zich aan de balie van Turnhout in 2008.

Tussen 2012-2015 heeft hij ervaring opgedaan in ontwikkelingssamenwerking in Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië in het kader van internationale adoptie en Engelstalig onderwijs. In 2014 begon Ward aan een opleiding wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de VUB, die hij in 2018 afrondde  (met grootste onderscheiding).

Ward legt zich binnen het kantoor toe op het familierecht, familiaal vermogensrecht en het burgerlijk recht (contracten, koop, huur, onroerend goed en aansprakelijkheid).

In 2017 behaalde hij zijn accreditatie als erkend bemiddelaar in familiezaken. Als advocaat streeft hij een bemiddelingsgerichte aanpak na.

Ward is tevens bestuurslid van de vzw FIAC Horizon.

Heleen Wirix

Mr. Wirix studeerde in 2016 af als Master in de rechten aan de Universiteit Hasselt. Als afstudeerrichting koos zij voor “Rechtsbedeling”, een brede, algemene vorming met focus op burgerlijk recht, familierecht en strafrecht. Deze richting biedt zo ook de mogelijkheid om zich verder te oriënteren binnen de verscheidende rechtsdomeinen.

Tijdens haar opleiding volgde zij enkele vrijwillige stages, o.a. bij het Openbaar Ministerie, de politie en een justitiehuis. Deze stages gaven haar de kans om het recht in de praktijk en vanuit verschillende invalshoeken te ontdekken.

In 2017 behaalde zij een bijkomend masterdiploma van Forensics, Criminology and Law aan de Universiteit Maastricht.

Sinds januari 2018 is zij ingeschreven aan de balie van Turnhout en versterkt zij het kantoor.